Các chuyên gia sức khỏe cho biết, các loại đồ uống có ga làm tăng 40% nguy cơ gây ung thư tuyến tiền liệt. Khuyến cáo này được đăng trên tạp chí của Mỹ.